შოთა მეტრეველი

ენდე გამოცდილებას

Shota Metreveli
 • დასაქმებულია: კი
 • შოთა მეტრეველი იურიდიულ მომსახურებას ახორციელებს 2010 წლიდან. დამთავრებული აქვს საუნივერსიტეტო სწავლებები, რგორც საქართველოს ასევე ევროპის სხვადასხვა უნივერსიტეტში. არის ადვოკატი და პატენტრწმუნებული და მისი გამოცდილება როგორც პრაქტიკულ საქმინობაში მოიცავს თუმცა არ შემოიფარგლება სისხლის, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლით, ენერგეტიკის და ალკოჰოლური სასმელების დარგების სამართლებრივი რეგულირების ღრმა ცოდნით. დაინტერესებულია ეკონომიკის, ფინანსების და მენეჯმენტის შესწავლით.

  შესაბამისად, ენდეთ გამოცდილებას !

 • კონტაქტი email
important_devices

საქმიანობის სფერო

 • ვალდებულებითი სამართალი (სახელშეკრულებო ურთიერთობები, ვალდებულების შესრულება, ზიანის ანაზღაურება ... )
 • სამეწარმეო სამართალი (სამეწარმეო პირის სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის მომზადება, რეგისტრაცია, შრომის კანონმდებლობა, გადახდისუუნარობა ...);
 • საინვესტიციო სამართალი (უცხოური პირდაპირი ინვესტიციების სამართლებრივი მხარდაჭერა, ლიცენზიები & ნებართველი);
 • სისხლის სამართალი (მოწმის, ბრალდებულის, მსჯავრდებულის ინტერესების დაცვა სასამართლოში და სამართალდამცავ ორგანოებში);
 • წარმომადგენლობა სასამართლოში და არბიტრაჟში (კლიენტის ინეტრესების დაცვა საქართველოს საერთო სასამართლოებში და არბიტრაჟში);
 • სააღსრულებო წარმოება (წარმომადგენლობა სააღსრულებო წარმოებაTა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად განსახორციელებელ მოქმედებებში);
 • ელექტროენერგეტიკული სამართალი;
 • ღვინის და სხვა ალკოჰოლურ სასმელებთან დაკავშირებული სამართლევრივი საკითხები;
 • სანივთო სამართალი (სასოფლო და არა-სასოფლო სამეურნეო მიწის რეგისტრაცია, განკარგვა, მშენებლობა ...);
 • საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი;
 • საგადასახადო სამართალი;
 • ადმინისტრაციული სამართალი;
 • ინტელექტუალური საკუთრების სამართალი (სასაქონლო ნიშნების რეგისტრაცია, შენარჩუნება, დაცვა, მადრიდის სისტემით საერთაშორისო რეგისტრაცია ...);
account_balance

განათლება

დასახელება განათლების დეპარტამენტი თარიღი
American College of Thessalonikiბიზნეს ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა MBA2014-2015
Riga Graduate School of Lawმაგისტრი საერთაშორისო და ევროკავშირის სამართალში LL.M2009-2010
თბილისის ივ. ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტისამართალმცოდნეობა, იურიდიული ფაკულტეტი2004 - 2008
work

სამუშაო გამოცდილება

დასახელება ბიზნესის დასახელება / დეპარტამენტი თარიღი
ადვოკატი საერთო სპეციალიზაციითსაქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია2011 - დღემდე
უფროსი სპეციალისტის.ს "საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა"2015 - დღემდე
დამფუძნებელი დირექტორია.ა.ი.პ "ასისტენტი"2012 - დღემდე
პატენტრწმუნებულისაქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - "საქპატენტი"2010 - დღემდე
იურიდიული სამსახურის უფროსიშ.პ.ს "საქართველოს ღვინისა და ალკოჰოლური სასმელების კომანია" GWS2011 - 2013
იურიდიული სამსახურის უფროსიშ.პ.ს "შატო მუხრანი"2011 - 2013
უფროსი იურისტი ს.ს "კახეთის ენერგოდისტრიბუცია"2010 - 2011
იურისტის ასისტენტი"LEXICOM", ლატვია2009 - 2010
mail_outline

საკონტაქტო ინფორმაცია

email

info@metreveli-law.ge

phone_iphone

(+995) 557 357011

metreveli.shota

location_on

წყნეთის ქ. #1ა, 1062, თბილისი, საქართველო

google map embed